Zapobieganie gruźlicy articles

Badanie rzuca światło na skuteczność szczepionki przeciwko gruźlicy

Badanie rzuca światło na skuteczność szczepionki przeciwko gruźlicy

Badanie rzuca światło na skuteczność szczepionki przeciwko gruźlicy [Data: 2007-08-01] Nowe badanie finansowane ze środków UE rzuca światło na skuteczność podawanych doustnie szczepionek przeciwko gruźlicy w porównaniu ze skutecznością zastrzyków. Jednocześnie jednak naukowcy, którzy opublikowali artykuł w czasopiśmie “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS), kwestionują wiarygodność testu najpowszechniej stosowanego do badania skuteczności potencjalnych szczepionek.…

Zapobieganie gruźlicy

Najważniejszą metodą u ludzi jest prowadzanie akcji szczepień szczepionką BCG. Szczepionka ta nie daje całkowitej skuteczności – szacuje się ją na ok. 80%, lecz aby doszło do zakażenia w osoby z nieuszkodzonym układem obronnym okres ekspozycji na prątki musi być bardzo długi.…
Top