Gruźlica

Europejscy naukowcy opracowali test na wykrywanie gruźlicy

Grupa europejskich naukowców opracowała test umożliwiający wykrycie gruźlicy u pacjentów, w przypadku których tradycyjne metody diagnostyczne nie sprawdziły się. Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Zespół badaczy Tuberculosis Network European Trialsgroup (TBNET), konsorcjum badawczego założonego w roku 2006 w celu opracowania metod diagnozowania gruźlicy, opracowało tę nową metodę w oparciu o test ELISPOT (test immuoenzymatyczny). Naukowcy odkryli, że komórki immunologiczne charakterystyczne dla prątków gruźlicy koncentrują się w drogach oddechowych pacjentów z gruźlicą aktywną. Komórki te można szybko zidentyfikować przeprowadzając ELISPOT. Test umożliwia rozróżnienie utajonej infekcji gruźliczej, znanej jako �trwała reakcja immunologiczna na gruźlicę� (LTBI) oraz gruźlicy aktywnej poprzez porównanie częstości występowania w krwi limfocytów charakterystycznych dla gruźlicy z limfocytami znajdującymi się w płucach.
Zapobieganie szerzeniu się gruźlicy
Blisko jedna trzecia populacji ludzi na świecie jest zainfekowana bakteriami grzybowymi, powodującymi gruźlicę, ale tylko u około 10% do 20% osób zarażonych choroba się rozwinie. U pozostałych osób gruźlica będzie występować w postaci utajonej (LTBI), a rozwój choroby może nastąpić w każdej chwili.

Do diagnostyki gruźlicy standardowo przeprowadzane są badania plwociny: jeśli w wyniku badań w plwocinie wykryte zostaną pałeczki gruźlicy, możliwe jest szybkie postawienie diagnozy gruźlicy. Niestety, w około 50% badań pałeczek gruźlicy nie udaje się zidentyfikować, dlatego konieczne jest zastosowanie dokładniejszej metody.

Dr Christoph Lange z Research Center Borstel Leibniz-Center for Medicine and Biosciences w Niemczech, który kierował badaniami TBNET, powiedział: �W czasie tego badania wykazaliśmy, że wykonując test ELISPOT możliwe jest rozróżnienie aktywnej i ukrytej (LTBI) postaci gruźlicy.�

Gruźlica rozprzestrzenia się szybko, ponieważ roznoszona jest drogą powietrzną, kiedy ludzie kichają, plują czy rozmawiają. Choroba ta jest siódmą z rzędu przyczyną zgonów na świecie, a zakres jej występowania rośnie po raz kolejny. Spadek zachorowań zanotowano w latach sześćdziesiątych, kiedy to zastosowano skuteczną szczepionkę Bacille Calmette-Guérin (BCG). Gruźlica zazwyczaj atakuje płuca, jednak możliwa jest również infekcja innych części ciała, w tym kręgosłupa i układu krążenia.

W celu sprawdzenia metody ELISPOT naukowcy z zespołu TBNET zaangażowali 347 pacjentów z podejrzeniem gruźlicy, u których nie następowała jednak produkcja plwociny lub 3 testy przeprowadzone na plwocinie dały wyniki negatywne. Test ELISPOT został przeprowadzony z zastosowaniem płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (ang. bronchoalveolar lavage, BAL – badanie, podczas którego do płuc wstrzykiwany jest płyn, który następnie pobierany jest do analizy).

Z 347 pacjentów u 71 zdiagnozowano aktywną gruźlicę płuc, a dokładność wyników u pacjentów z tą postacią choroby została określona na 91,5% przypadków.

�Odkrycia dowodzą, że pozytywny wynik badań przeprowadzonych metodą BAL ELISPOT zapewnia wysoki stopień wykrywalności rzeczywistych przypadków aktywnej gruźlicy�, stwierdza Dr Lange. �Negatywny wynik badania BAL ELISPOT właściwie wyklucza ten typ choroby.

Konieczne będzie przeprowadzenie dalszych badań dotyczących immunodiagnostyki gruźlicy w celu zidentyfikowania wskaźników skutecznego leczenia, co umożliwi bezpieczne przerwanie terapii przeciwgruźliczej bez zwiększania ryzyka nawrotu choroby�, zaznaczył doktor. �Leczenie osób z gruźlicą w postaci utajnionej (LTBI) i aktywnej będzie miało ogromne znaczenie kliniczne, szczególnie w przypadku lekoopornych szczepów mycobacterium tuberculosis.�

Dr Lange zauważył również, że w roku 2008 w Europie założone zostało konsorcjum składające się z 27 instytucji, którego celem jest badanie gruźlicy odpornej na działanie leków (). UE przeznaczyła na ten cel 12 mln euro. W wyniku tych działań powstał projekt TB PAN-NET (�Pan-European network for the study and clinical management of drug resistant tuberculosis�) realizowany w ramach tematyki �Zdrowie� Siódmego programu ramowego UE (7PR).

Więcej informacji:

Tuberculosis Network European Trialsgroup (TBNET):
http://www.tb-net.org/

Więcej informacji nt. badań medycznych finansowanych ze środków unijnych:
http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html

Teksty pokrewne: 29142, 29209, 29861, 30580

Kategoria: Różne
Źródło danych: Tuberculosis Network European Trialsgroup
Referencje dokumentu: Jafari, C et al. (2009) Bronchoalveolar lavage enzyme-linked immunospot for a rapid diagnosis of tuberculosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (czasopismo; publikacja online: 9 lipca). DOI: 10.1164/rccm.200904-055
Indeks tematyczny: Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Aspekty spoleczne

RCN: 31285

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=31285

hastagi na stronie:

#testy na gruźlicę

Similar Posts