Author Archives:

Nowe możliwości zapobiegania gruźlicy

Naukowcy z Howard Hughes Medical Institute zidentyfikowali gen, który umożliwia bakterii gruźlicy tworzenie biofilmu, dzięki czemu bakterie mogą stać się odporniejsze na antybiotyki. Odkrycia dokonano porównując różne szczepy mykobakterii blisko spokrewnione z bakteriami wywołującymi trąd i gruźlicę, które nie potrafiły wytwarzać biofilmu.…

Osoby z upośledzoną odpornością często cierpią na choroby układu oddechowego

Osoby z upośledzoną odpornością (np. leczeni lekami immunosupresyjnymi, glikokortykosteroidami, cytostatykami, chorzy na AIDS, narkomani, alkoholicy) łatwo zapadają na infekcyjne choroby układu oddechowego. Zwłaszcza osoby te są narażone na zachorowania na gruźlicę, zakażenia grzybicze, pierwotniakowe. Upośledzenie odporności sprzyja zakażeniom drobnoustrojami oportunistycznymi, tj.…

Groźna gruźlica

W tym roku na gruźlicę zachorowało w Wielkopolsce ponad 40 dzieci. Choruja na nią także noworodki. Choroba ta nie wybiera:cChorują dzieci zarówno z rodzin biednych jak i z bogatych. Objawy gruźlicy są bardzo podstępne i nie zawsze łatwe do wykrycia, a ponieważ choroba atakuje inne narządy, wzrasta niebezpieczeństwo, że może nie być szybko rozpoznana.…

Zapobieganie gruźlicy

Najważniejszą metodą u ludzi jest prowadzanie akcji szczepień szczepionką BCG. Szczepionka ta nie daje całkowitej skuteczności – szacuje się ją na ok. 80%, lecz aby doszło do zakażenia w osoby z nieuszkodzonym układem obronnym okres ekspozycji na prątki musi być bardzo długi.…

Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa jest przewlekłym procesem zapalnym dróg oddechowych. Szczególną rolę odgrywają w tym procesie komórki zapalne. Astma oskrzelowa powstaje na skutek skurczu oskrzeli. Są to chorzy, często charakteryzujący się nawrotami stanu astmatycznego z niewydolnością oddychania. Jedną z ważnych przyczyn ciężkiego przebiegu astmy jest późne wdrożenie leczenia wskutek opóźnionego odczuwania duszności przez chorego.…
Top