Gruźlica

Badania_genetyczne

Badania związane z genetyką

Badania związane z genetyką

Człowiek od dawna dąży do tego, żeby być jak najbardziej anonimową jednostką. Oczywiście z tego grona można wykluczyć osoby, które chcą być na piedestale życia publicznego, ale w ogólnym zbiorze społecznym to matematyczny margines. Możliwość pozostania …

Choroby

stone-316226_640

Wejście w dorosłość z mukowiscydozą

Warszawa, 9 lutego 2015 r.

Wejście w dorosłość z mukowiscydozą
Start portalu dla dorosłych chorych

Dojrzałość z mukowiscydozą nie jest już niczym zaskakującym, w dalszym jednak ciągu jest obszarem nie w pełni poznanym. Jak ułożyć sobie życie z mukowiscydozą na …

Wiadomości branżowe

Top